Säkra mötesrum - Emp-tronic

Försäkra dig om att inte bli avlyssnad!

Varför ett säkert mötesrum?

Säkra mötesrum är konstruerade och anpassade för att genom elektromagnetisk och akustisk skärmning säkra att information inte läcker ut till obehöriga. Systemet är utvecklat, anpassat och godkänt enligt FMVs högsta skyddsklassning SS1 och används idag av företag, militär och myndigheter runt om i världen.

Känslig information disku­teras i mötesrum –information som är tänkt att stanna inom företagets väggar. Men gör den det?

Smarttelefoner pekplattor eller datorer som används under mötet, kan obemärkt användas för att skicka ut känslig information. Idag är det ganska enkelt att avlyssna denna typ av enheter, vilket kan skada det företag eller organisation som blir utsatt.

Stacks Image 3722
Hur värderar ni information inom er verksamhet?
Vad och vem behöver skyddas?
Behöver ni ett separat och permanent säkrat mötesrum för känsliga samtal och nyckelpersoner?
Finns det behov av förstärkt skalskydd?
Behöver ni reglera tillgången till mötesrummet?
Har ni kontroll över angränsande lokaler?
Finns det fönster?
Vilken säkerhetsnivå har ni gällande telefoner, bärbara datorer och läsplattor?

Det finns olika sätt att säkra så ditt möte inte avlyssnas och nivån beror på de säkerhetskrav som satts upp internt och/eller av externa säkerhetsföretag.

ProfiShield
– Ett helt fristående rum byggs i befintligt rum. Detta säkerställer att rummet kan inspekteras och på ett enkelt sätt besiktigas utvändigt.

Arkitektonisk
– Vi utnyttjar befintliga väggar, golv och tak och applicerar en skärmad yta. Fördelen med detta är att vi kan utnyttja hela utrymmet i rummet.

Säkra mötesrum - Emp-tronic
Säkra mötesrum - Emp-tronic
Säkra mötesrum - Emp-tronic
 

Möte med säkerhet

Säkra mötesrum - Emp-tronic
My Image

Hur ser er situation ut? Vilket är ert behov av att ha ett säkert mötesrum?

Varje hotbild och situation är unik. Tillsammans med er kan vi definiera er aktuella hotbild och på så sätt skapa ett säkert mötesrum helt anpassat efter ert säkerhetsbehov, vi kallar det ”Secure 123”.

Säkra mötesrum - Emp-tronic
Skärmningsteknik
Genom att rikta ett känsligt instrument, avsett för informationsstöld, mot t ex en mobiltelefon eller dator, kan man ”fånga upp” det svaga elektromagnetiska fältet som finns runt om enheterna, på flera hundra meters håll. På så sätt kan man avläsa den information som finns i enheterna för tillfället.
Med skärmningsteknik med högsta RÖS-krav får man en fullständigt säker och kontrollerad miljö.
Säkra mötesrum - Emp-tronic
Akustiskt avlyssningsskydd
Akustisk avlyssning av ett rum kan utföras på en mängd olika sätt. Det kan vara allt från, idag mindre vanliga, utplacerade/inbyggda mikrofoner till upptagning av ljud via mikrofoner som appliceras utanpå fönster eller en metod med en parabolförstärkare för ljud.
Denna avlyssning avhjälps med ett skräddarsytt permanent avlyssningsskydd: En störutrustning byggs in permanent i lokalens väggar, tak och fönster.
Säkra mötesrum - Emp-tronic
Skalskydd
För att säkerställa att endast behöriga personer ges tillträde till säkrade utrymmen, bör dessa skyddas med hjälp av tillträdes kontroll. Beroende på säkerhetskraven skapar man olika säkerhetszoner. Skalskydd ska omfatta väggar, dörrar, fönster, tak och golv.
Säkra mötesrum - Emp-tronic
Säkra mötesrum - Emp-tronic
Säkra mötesrum - Emp-tronic