Skärmningsteknik - Emp-tronic

Ett enda skydd – kontrollerad el-miljö

Vi vet idag att funktionen hos känslig elektronisk utrustning, störs av elektromagnetiska fält och ledningsburna transienter. De vardagliga störningsfenomen som är lättast att upptäcka, är tex dåligt fungerande dataanläggningar.

Det kan också vara större problem, som tillsynes händer helt utan anledning till exempel:

LEMP - Emp-tronic

En industrirobot som svängde åt fel håll och skadade en arbetare. Detta på grund av störningar från en nyinstallerad dataterminal.

LEMP - Emp-tronic

Ett pendeltåg, som blev inväxlat på fel spår på grund av att den datorstyrda växeln blev störd av ett hemdatorspel.

LEMP - Emp-tronic

En förstärkare till en TV-antenn, störde ut radarsystemet till Osaka inrikes flygplats och höll på att orsaka en allvarlig olycka.

Listan kan göras lång. Störningar skapade av människan och naturfenomen, kan störa funktioner i elektronisk utrustning, förstöra stora mängder data eller skada själva utrustningen.

Skärmningsteknik från Emp-tronic

Skyddet

Enda sättet att försöka skydda sig själv eller andra mot dessa hot och problem är att använda sig av en kontrollerad miljö och att göra tester för att säkra att man inte störs själv eller stör andra.

Kontrollerad miljö

LEMP - Emp-tronic

Med en kontrollerad miljö avses en lokal eller kammare där inga radiosignaler kommer in eller ut, dvs man vet precis hur miljön där inne ser ut och vilka signaler man har där inne. Eftersom det flyger runt många olika signaler ute i det fria och inomhus, så räcker det inte att man stänger in sig i ett rum utan man måste använda sig av ett elektromagnetiskt skärmat rum. Ett skärmat rum används antingen för att skydda sig mot signaler utifrån (HPM eller NEMP), skydda andra från signaler inifrån (TEMPEST/RÖS) eller en kombination av båda (EMC-provning)

Testning

LEMP - Emp-tronic

EMP-tronic har ett EMC-labb där vi hjälper våra kunder att utföra EMC-provning för att säkra att deras produkter inte stör eller störs ut av andra. Vi utför även tester ute hos våra kunder där provobjekten är för stora för att flytta, så kallad InSitu-testning.

TEMPEST / RÖS - Tjuvlyssning
TEMPEST/RÖS - Emp-tronic

Avlyssning/ tjuvlyssning på oavsiktlig utsänd elektrisk, mekanisk eller akustisk energi från olika komponenter i ett system eller utrustning.

Läs mer om Tempest/Rös på Wikipedia

HPM - Elektroniskt sabotage
HPM - Emp-tronic

Energi-vapen som med riktad energi är avsett att slå ut elektroniska och elektriska system.

Läs mer om HPM på Wikipedia

LEMP - Åska/blixt
LEMP - Emp-tronic

En snabbt växlande ström orsakad av blixten kan slå ut elektrisk och elektroniska system.

Läs mer om LEMP på Wikipedia

EMI - Självstörning
EMI - Emp-tronic

En avsiktlig eller oavsiktlig störning från en extern källa som stör, förstör eller på annat sätt påverkar funktionen av en elektrisk eller elektronisk utrustning.

Läs mer om EMI på Wikipedia

ESD - Statisk urladdning
ESD - Emp-tronic

Urladdning av statisk elektricitet kan förstöra känslig elektrisk och elektronisk utrustning.

Läs mer om ESD på Wikipedia

EMC - Elektromagnetisk kompabilitet
My Image

Strävar efter att säkra så att en elektronisk utrustning, system eller apparat inte stör andra eller själv blir störd.

Läs mer om EMC på Wikipedia

NEMP - Kärnvapenexplosioner
Skärmningsteknik - Emp-tronic

Vid detonation av en kärnladdning avges snabbt växlande elektriska och magnetiska fält som kan orsaka skador på elektriska och elektroniska system.

Läs mer om NEMP på Wikipedia