Laddar

Är dina möten säkrade?

Säkra mötesrum - Emp-tronic
Secure 123 by Emp-tronic

Säkra mötesrum

Varje hotbild och situation är unik. Tillsammans med er kan vi definiera er aktuella hotbild och på så sätt skapa ett säkert mötesrum helt anpassat efter ert säkerhetsbehov, vi kallar det ”Secure 123”.

Säkra mötesrum - Emp-tronic
Secure 123 by Emp-tronic

Varför ett säkert mötesrum?

De arbetsredskap vi i dag använder så som smarttelefoner, pekplattor och datorer kan med enkla medel avlyssnas. Detta kan ställa till problem eftersom vi ofrivilligt bär med oss en ”bugg” till det känsliga mötet.

Säkra mötesrum - Emp-tronic

Skräddarsydda säkerhetslösningar

EMP-Tronic är specialiserad på att utveckla, bygga och installera elektromagnetiskt och akustiskt skärmade mötesrum och tillsammans med utvalda partners inom säkerhetsbranchen kan vi hitta den lösning som passar er bäst.

När behöver man avskärmning?

Vi vet idag med säkerhet att funktionen hos känslig elektronisk utrustning, störs av elektromagnetiska fält och ledningsburna transienter. De vanligaste vardagliga störningsfenomenen som är lättast att upptäcka, är dåligt fungerande dataanläggningar.
Det kan också vara större problem, som tillsynes händer helt utan anledning.

Störningar skapade av människan och naturfenomen, kan störa funktioner i elektronisk utrustning, förstöra stora mängder data eller skada själva utrustningen.